logo_header
Меню

Code of Conduct RFA 2023

29.03.2023

Code of Conduct RFA 2023

1. ВСТУП

Наш Кодекс поведінки є зобов’язанням дотримуватися етичної ділової практики. Наша бізнес-практика базується на цілісності, порядності та справедливій поведінці. Цей Кодекс поведінки служить нашою настановою та описує принципи, які є основою для наших рішень і дій. Ми, ТОВ «Шоколадна компанія «МИР», будуємо свої бізнес дії та рішення на цих цінностях. Кодекс поведінки покликаний допомогти нашим співробітникам і керівникам зрозуміти наші принципи та діяти відповідно до них. Відповідно, це стосується кожного окремого працівника ТОВ «Шоколадна компанія «МИР». Кодекс поведінки має на меті чітко повідомити нашим діловим партнерам і клієнтам наші вимоги, цінності та принципи.

2. ВІДДАНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА

Кодекс поведінки представляє обов'язкові принципи, яких повинен дотримуватися кожен співробітник компанії. Зокрема, члени вищого керівництва та всі керівники відповідають за активне виконання цього Кодексу поведінки. Вони повинні бути гідним зразком для наслідування в усіх відношеннях. Ми дотримуємося законів та інших правових норм країн, у яких ми працюємо.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ПОСЛУГ

Ми очікуємо, що наші постачальники та постачальники послуг дотримуватимуться основних цінностей Кодексу поведінки, підтримуємо їх у цьому та заохочуємо робити те саме у своїх компаніях та ланцюгах постачання. Наші постачальники послуг або постачальники повинні дотримуватися законів та інших правових норм країн, у яких вони працюють. Ми, ТОВ «Шоколадна компанія «МИР», поважаємо правила чесної та відкритої конкуренції та не укладаємо жодних угод, які неприпустимим чином впливають на конкуренцію. Це рівною мірою стосується наших постачальників та постачальників послуг.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БІЗНЕС-СЕКРЕТИ

Наші співробітники зобов’язуються зберігати таємницю щодо корпоративної та комерційної таємниці та інших внутрішніх питань. Це також стосується закритої інформації про будь-яких договірних партнерів та клієнтів. Зобов'язання зберігати конфіденційність продовжує діяти після припинення трудових відносин.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ

На додаток до загальних положень конфіденційності необхідно дотримуватися таємності даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (The General Data Protection Regulation (EU) 2016/679). Зокрема, заборонено обробляти, розголошувати, робити доступними або іншим чином використовувати захищені персональні дані без дозволу для будь- яких цілей, крім тих, що є частиною відповідного законного виконання обов’язків. Це зобов’язання зберігати таємницю даних продовжує діяти навіть після виходу з ТОВ «Шоколадна компанія «МИР».

6. БЕЗПЕКА ТА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Ми виробляємо високоякісні кондитерські напівфабрикати всіма нашими виробничими та бізнес-підрозділами, таким чином роблячи значний внесок у задоволеність клієнтів, зберігаючи постійну якість продукції, оптимальну безпеку продукції та специфічні вимоги клієнтів. Ми прагнемо виробляти нашу продукцію відповідно до всіх законодавчих, регулятивних вимог та вимог клієнтів щодо безпеки харчових продуктів. Система управління безпекою харчових продуктів впроваджена та сертифікована на відповідність вимогам міжнародних стандартів ISO22000:2018 та IFS Food v.7. У компанії на всіх рівнях виконується політика щодо культури харчової безпеки.

7. ХАБАРНИЦТВО, ВІДМИВАННЯ ГРОШЕЙ ТА КОРУПЦІЯ

Ми, ТОВ «Шоколадна компанія «МИР», рішуче виступаємо проти будь-яких форм корупції. Ми не допускаємо будь-яких форм хабарництва та закликаємо наших ділових партнерів займати чітку позицію проти корупції та хабарництва. Ми відмовляємося вести бізнес з грошима, отриманими злочинним шляхом. Кожен співробітник компанії або діловий партнер зобов'язаний повідомляти про будь-які підозри або правові сумніви щодо наявності корупції, хабарництва або відмивання грошей.

8. ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТІВ ІНТЕРЕСІВ, ПОДАРУНКИ ТА ЗАПРОШЕННЯ

Ми усвідомлюємо, що на рішення, пов’язані з професійною діяльністю, не повинні впливати приватні інтереси чи особисті відносини. Тому слід уникати ситуацій, у яких можуть виникати конфлікти інтересів. Правильний спосіб вирішення потенційних конфліктів – це повне розкриття всіх фактів. Навіть у зв’язку з подарунками та запрошеннями лише абсолютна прозорість може захистити від шкоди. Щоб не створювати враження, що діловий партнер чи клієнт може отримати переваги за допомогою подарунків чи запрошень, жодні подарунки чи недоречні запрошення від ділового партнера, як правило, не приймаються. Єдиний виняток становлять малоцінні подарунки, як-от рекламні товари.

9. МЕХАНІЗМ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ / УПРАВЛІННЯ СКАРГАМИ

Ми хочемо зберегти та зміцнити довіру до нас наших ділових партнерів, постачальників послуг, співробітників та громадськості. Тому для нас дуже важливий зворотній зв’язок у будь- якій формі, адже кожен відгук сприяє постійному вдосконаленню. Ми хотіли б закликати всіх ділових партнерів та співробітників повідомляти про будь-яку неправомірну поведінку з нашого боку та інформувати нас про дії, які не відповідають нашим цінностям і етичним принципам цього Кодексу поведінки. Перш за все, ми рекомендуємо всім діловим партнерам та співробітникам зв’язатися безпосередньо зі своєю контактною особою, керівником або довіреною особою в компанії, яка розгляне вашу проблему. Ви можете скористатися контактною формою на нашій домашній сторінці, щоб анонімно зв’язатися з нами щодо будь-яких скарг/заперечень тощо. Ми заохочуємо наших співробітників також використовувати цей канал для вирішення своїх проблем. Принципово, ми не будемо відслідковувати скарги. Однак, якщо інформація має кримінальне значення або порушує чинне законодавство, ми залишаємо за собою право провести розслідування. Усі звіти розглядатимуться безпечно та конфіденційно.

10. ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Соціальна відповідальність є важливою складовою ціннісного менеджменту. Ми поважаємо та підтримуємо захист прав людини та трудових прав. У цьому контексті ми прагнемо дотримуватись Керівних принципів ООН щодо прав людини та трудових прав. Дотримується заборона дитячої та примусової праці в будь-якій формі. Дискримінація в будь-якій формі не допускається. Ми рішуче виступаємо проти неприйнятного поводження з працівниками, а також проти насильства, переслідувань, погроз, приниження або переслідування на робочому місці. Ми заохочуємо рівні можливості та рівність для наших працівників та активно працюємо над тим, щоб жоден із наших працівників не піддавався дискримінації за ознаками статі, етичного або національного походження, релігії, віку, інвалідності чи індивідуальної приналежності. Ми запровадили систему гендерного менеджменту, щоб сприяти рівному ставленню у компанії. Ми, ТОВ «Шоколадна компанія «МИР», заохочуємо будь-якого співробітника, який відчуває, що до нього не ставляться однаково, звернутися до Конфіденційних консультантів або анонімно висловити свою стурбованість через контактну форму. Визнається свобода працівників на зібрання та об’єднання в межах, дозволених законодавством країни. Ми дотримуємося чинного національного законодавства та стандартів праці щодо відповідної винагороди та максимального робочого часу. Це, звичайно, включає дотримання всіх положень закону, що регулює загальну мінімальну заробітну плату. Ми забезпечуємо справедливі умови праці в цілому. Безпека та охорона праці на робочому місці забезпечується в рамках національних нормативних актів. Ми дотримуємося всіх законів і правил, що стосуються здоров’я та безпеки на роботі, щоб захистити наших працівників. З цією метою наші менеджери вживають заходів для створення здорового та безпечного робочого середовища для наших працівників. Що стосується інтересів споживачів, то компанія дотримується законодавства про захист прав споживачів. Само собою зрозуміло, що ми очікуємо, що всі ділові партнери та клієнти однаково дотримуватимуться наших етичних і соціальних принципів.

11. ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Захист навколишнього середовища для нас є важливою темою. Усі наші співробітники зобов’язані дбайливо ставитися до всіх природних ресурсів, які використовуються в нашій компанії (наприклад, енергії, води, землі тощо). Наше відповідальне використання ресурсів також демонструється впровадженням системи енергоменеджменту. Наші працівники та ділові партнери, а також клієнти очікують відповідального використання наших ресурсів у виробництві та розповсюдженні нашої продукції для захисту навколишнього середовища.

12. НАСЛІДКИ НЕДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ

Цей Кодекс поведінки поєднує застосовні закони та положення компанії. Зобов’язання дотримуватися принципів, викладених у Кодексі поведінки, випливає безпосередньо із законів, положень компанії, корпоративних інструкцій і директив або з трудового договору. Ми, ТОВ «Шоколадна компанія «МИР» і всі наші співробітники діємо відповідно до цього Кодексу поведінки. Ми усвідомлюємо, що недотримання цього Кодексу поведінки, особливо через навмисні порушення, може призвести до серйозних наслідків. Це однаково стосується наших ділових партнерів і постачальників послуг.